Zgłoszenia ofert na stronie oraz ich prezentacje z klientami są bezpłatne.
 

Wynagrodzenie od kupna i sprzedaży mieszkań i domów mieszkalnych:    1,5% - 2% + podatek VAT w stawce 23%

Wynagrodzenie od kupna i sprzedaży działek i nieruchomości o innym przeznaczeniu:  3% + podatek VAT w stawce 23%

Wynagrodzenie od najmu lokali mieszkalnych i użytkowych:    jednorazowo  50% miesięcznej ceny najmu + podatek VAT w stawce 23%

Dla  klientów biura bezpłatna wycena nieruchomości !!!